Apolon

APOLON

€ 230,00
Size: Height 60 cm
Atila

ATILA

€ 230,00
Size: Height 70 cm
Atina

ATINA

€ 230,00
Size: Height 70 cm
Avala

AVALA

€ 230,00
Size: Height 70 cm
Barbarosa

BARBAROSA

€ 265,00
Size: Height 75 cm
Boris

BORIS

€ 230,00
Size: Height 70 cm
Domino trio

DOMINO TRIO

€ 230,00 (each)
Size: Height 70 cm
Galerijus

GALERIJUS

€ 235,00
Size: Height 72 cm
Hadrijan

HADRIJAN

€ 230,00
Size: Height 70 cm
Neron & Hadrijan

NERON & HADRIJAN

€ 230,00 (each)
Size: Height 70 cm
Paris & Roma

PARIS & ROMA

€ 230,00 (each)
Size: Height 70 cm
Perla

PERLA

€ 165,00
Size: Height 35 cm
Persej

PERSEJ

€ 145,00
Size: Height 26 cm
Peruan

PERUAN

€ 165,00
Size: Height 34 cm
Rok

ROK

€ 145,00
Size: Height 25 cm
Trio

TRIO

€ 145,00 (each)
Size: Height 25 cm
Uano

UANO

€ 175,00
Size: Ø 40 cm
Ub

UB

€ 170,00
Size: Ø 38 cm
Ugaron

UGARON

€ 175,00
Size: Ø 40 cm
Ulixea

ULIXEA

€ 170,00
Size: Ø 39 cm
Upsala

UPSALA

€ 195,00
Size: Ø 40 cm
Ur

UR

€ 190,00
Size: Height 30 cm, Ø 35 cm
Ural

URAL

€ 235,00
Size: Ø 45 cm
Ursula

URSULA

€ 235,00
Size: Ø 45 cm
Va

VA

€ 225,00
Size: Ø 45 cm
Valerius

VALERIUS

€ 185,00
Size: Ø 38 cm